Izdavatelji računa

Izdavateljima računa omogućavamo priključivanje na sustav Računi.hr te elektroničko slanje računa. Izdavatelji računa ostvaruju uštedu od 50% u odnosu na printanje i klasičnu distribuciju računa. Povezivanje na sustav Računi.hr radi se u suradnji sa sistem integratorima ili IT tvrtkama s kojima izdavatelji računa već rade.

Neke od prednosti za izdavatelje:

  • uštede u slanju računa
  • manje grešaka
  • novi personaliziran komunikacijski kanal prema korisniku
  • poboljšanje naplate i tijeka novca
  • ekološki osviješteno poslovanje
  • H1 Telekom d.d.
  • Ri-Stan d.o.o.
  • Optima Telekom d.d.
  • UNIQA osiguranje d.d.
  • Hrvatska radiotelevizija


Ako želite saznati više o mogućnostima i prednostima za vašu tvrtku kada se koriste e-računi, molimo kontaktirajte nas.

E-mail:

Phone: +385 1 5578447

Računi.hr djeluju uz pomoć vladine agencije za potporu tehnologijskom razvoju (BICRO) koja je uložila u projekt Računi.hr.

www.bicro.hr